Landmeten

De werkzaamheden worden hoofdzakelijk uitgevoerd met GPS, in lastige situaties in een combinatie van GPS en Total Station

De volgende onderdelen behoren tot de mogelijkheden:

  • Kavelgrenzen inmeten uitzetten

  • Het maken van een nul situatie t.b.v. nieuwbouw bij belendingen, c.q. bestaande kavelgrenzen e.d.

  • Inmeten van bomen, openbaar wegmeubilair

  • Inmeten en maken van dwars,- en lengteprofielen

  • Inmeten kabels, leidingen en riolering